Energie

ENERGIE 23-04-2015

1 EnergyPortPeelland 23 april 2015

4 Willem Buiter 23 april 2015

Verslag: Wordt Deurne  duurzaam?

 In een bomvolle zaal van De Ossenbeemd, het centrum dat werkt aan bewustwording van de relatie tussen  mens en  natuur en van het opraken van onze natuurlijke voorraden, vond op 23 april j.l. een discussie plaats over duurzame energie. De avond was georganiseerd door Platform Duurzaam Deurne, een platform dat een podium wil bieden aan alle initiatieven die betrekking hebben op het realiseren van een duurzame samenleving.

Mede door een financiële injectie van de Rabobank, was het voor het platform mogelijk  een landelijk bekend figuur  als gespreksleider aan te trekken in de persoon van Annemarie van Gaal, onder meer bekend van het tv programma “Sloop de crisis”. Zij slaagde er  in de hele zaal aan zich te binden  door de openhartige wijze waarop ze over haar eigen leven  praatte, dat niet altijd over rozen gegaan is. Zij blijkt sterk emotioneel betrokken te zijn  bij sociale onderwerpen. Samenwerken is haar nieuwe mantra geworden en dat geldt voor haar ook wanneer het gaat om het realiseren van een duurzame samenleving.

Vier organisaties, werkzaam op het terrein van (duurzame) energieopwekking, waren uitgenodigd om achtereenvolgens te vertellen hoe zij aan duurzame energieopwekking werken. Energy Port Peelland uit Deurne is een coöperatie zonder winstoogmerk die energieneutraliteit wil realiseren door energiebesparing en door het produceren van groene energie. Hun activiteiten zijn zowel gericht op particuliere huishoudens als op bedrijven. Iedereen bewust maken van het belang van het opwekken van duurzame energie is een van hun doelstellingen. Energy Port Peelland pleit er voor dat alle gft stromen op één plek bijeenkomen zodat ze als brandstof gebruikt kunnen worden.  De door hen nieuw te bouwen installatie zal geen mest als grondstof gaan gebruiken. Zij hebben plannen klaar liggen om een nieuw project van 10.000 zonnepanelen te realiseren in Deurne. Binnenkort zal bekend gemaakt worden waar dit gerealiseerd wordt. Hun motto is:  “alleen ga je sneller, samen kom je verder”.

De tweede spreker was van Energiebureau uit Eindhoven. Zij richten zich op energieneutraal bouwen en renoveren. Hun uiteindelijke doel is huizen te bouwen met nul-energieverbruik dan wel energie-plus huizen: huizen die energie leveren. Zij benadrukken dat door vermindering van de maandelijkse energielasten, op den duur alle extra investeringen terug verdiend kunnen worden. In Noord Brabant dienen 800.000 woningen voor 2050 energie neutraal gemaakt te worden. Dit zijn 23.000 woningen per jaar of wel 80 per dag.

Essent(onderdeel van RWE dat werkzaam is in Nederland, Luxemburg en België) benadrukte dat samenwerking tussen de klassieke energie productie partijen enerzijds en  vernieuwende projecten anderzijds van het grootste belang is met het oog op de leveringszekerheid en betrouwbaarheid. Alleen door samenwerking kan de energiedoelstelling van de korte termijn, namelijk 16 % duurzaam en 84 % conventioneel, gehaald worden.

De laatste spreker, Willem Buiter, is als ZZP’er werkzaam als adviseur op het gebied van duurzame energie. Hij zette alle getallen op het gebied van duurzame energie kort en krachtig op een rijtje: een huishouden gebruikt per jaar gemiddeld 1800 kubieke meter gas en 3500 kwh aan elektra. Hij gaf aan dat zonnepanelen, zonnecollectoren, windmolens, spouwmuurisolatie, vergisting en biomassa een bijdrage zullen leveren aan opwekking van duurzame energie. Maar bovenal benadrukte hij dat het gedrag van de individuele burger bepalend is voor de uitkomst. Hij betoogde dat we de komende 20 jaar van het gas gaan, enerzijds om politieke redenen(zie Rusland), anderzijds door energie besparende maatregelen.

Na de sprekers ontstond een boeiende discussie tussen de sprekers onderling en met de zaal, onder meer over de verschuiving van de energievoorziening door de grote energiereuzen naar energievoorziening op buurt- en wijkniveau  door het gebruik van accu’s. Lokale initiatieven hebben de wind mee en zijn een bedreiging voor de energiereuzen. Men was het er over eens dat voorlopig samenwerking tussen de groot- en kleinschalige energievoorzieningen  vereist is. De economische terugverdientijd van duurzame energieprojecten werd gesteld op 7 à 10 jaar en de ecologische terugverdientijd op ongeveer 3 jaar. Interessant was ook de discussie over verduurzaming op initiatief van woningbouwcoöperaties met behulp van de huurders. De extra investeringen die huurders betalen worden terugverdiend door verlaging van de maandelijkse huurkosten. Verschillende aanwezigen wezen er op dat het grootste risico momenteel ligt bij het feit dat we ons nog onvoldoende bewust zijn van de schadelijke gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen.

De avond werd op ludieke wijze afgesloten door wetenschapsjournalist Pieter Lomans.

Platform Duurzaam Deurne kan terug zien op een zeer geslaagde energie-transitie  avond.

Degenen die meer willen weten over het Platform, kunnen contact op nemen met Jan Berkers, Rietgors 27 Deurne.

De uitnodiging:

Het platform Duurzaam Deurne organiseert een duurzaamheidscafé rondom duurzame energie. 23 april 2015. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: De Ossenbeemd, Haageind 31, Deurne. www.ossenbeemd.nl 

Annemarie van Gaal zal de avond presenteren !   Annemarie van Gaal 

Er zijn 5  Pecha Kucha presentaties :

De Rabobank zal als hoofdsponsor de spits afbijten. Bij een Pecha Kucha presentatie worden 20 afbeeldingen, gedurende 20 seconden toegelicht. Dit geeft een totaal van 6.1 minuten, wat de vaart erin houdt en naar de essentie dwingt.

Daarna volgen :

Energyport Peelland:   www.energyportpeelland.nl 

Het Energiebureau uit Eindhoven:  Het Energiebureau

Willem Buiter uit Deurne : www.agroenergieadvies.nl

Essent : www.essent.nl 

Annemarie van Gaal zal de presentatoren vragen stellen en het publiek betrekken. De bezoekers zullen uitgedaagd worden om met hun eigen portemonnee keuzes te maken die goed zijn voor hun portemonee EN het mileu. Niks uitstellen. Tijdens deze avond krijgen alle bezoekers inspiratie en handvaten mee waar ze zelf thuis mee aan de slag kunnen. Bedrijven in Deurne die op energiegebied actief zijn nodigen we uit om erbij te zijn. Bezoekers kunnen dan gelijk contact leggen en afspraken maken.

Pieter Lomans, wetenschapsjournalist, zal aan het eind van de avond een leuke samenvatting presenteren.

We gaan in Deurne de energie crisis slopen. Doet u mee?

nota krantenartikel ED